Неділя, 17.12.2017, 12:57
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS


Тернопільська обласна організація

Національної спілки архітекторів України


46003, м. Тернопіль, вул. С. Крушельницької, 1-а, тел. (0352) 251922, 254904
                          E-mail: nsau.ternopil@i.ua   


       

Кодекс професійної етики архітектора

Прийнято IV пленумом
правління НСАУ 18. 12.98р.


   
КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АРХІТЕКТОРА
Кодекс професійної етики архітектора - внутрішній закон всіх архітекторів, які
здійснюють архітектурну діяльність в Україну.
Кожен
архітектор, займаючись архітектурною практикою або працюючи в державних і
місцевих органах виконавчої влади у справах містобудування і архітектури,
викладацької або науковою діяльністю, повинен взяти на себе зобов'язання про
дотримання норм професійної етики, викладене в цьому Кодексі.
Етичні
норми поширюються на всі види професійної діяльності, незалежно від того, де
вони мають місце.
Кодекс відповідає положенням Кодексу професійної етики Міжнародної Спілки
архітекторів.
     
Загальні положення
Архітектори повинні використовувати придбані в процесі навчання, практичної підготовки і
практичного досвіду знання, на користь суспільству, замовників та користувачів
об'єктів архітектури, будівельників, які допомагають формувати гармонійне
архітектурне оточення у природному довкіллі.
Професійне навчання архітектора, практична підготовка і механізм перевірки знань і умінь,
не повинні залишати у громадськості сумнівів щодо його можливості надавати
професійні послуги.

Архітектори повинні постійно підтримувати і розвивати свої знання мистецтва і науки архітектури,
поважати світові й національні архітектурні досягнення і традиції, розвивати їх
своїм внеском, віддавати пріоритет професійним висновків і рішень над
будь-якими іншими спонуканнями в справі служіння архітектурному мистецтву і
науці.
Кодекс етики архітектора - звід правил, які регулюють відносини, що виникають як у
професійному середовищі архітекторів, так і у взаємовідносинах архітектора і
суспільства, діють в комплексі із законами про містобудування та архітектурної
діяльності.
Кодекс
базується на основоположних принципах визнання суспільством природи
архітектурної професії як творчої діяльності та права архітектора на авторство
архітектурного твору, який випливає з цього, а також необхідності дотримання
архітектором зобов'язань перед громадянами, суспільством, колегами.
Національною
Спілкою архітекторів України та його місцевими територіальними осередками щодо
окремих положень створюються Дисциплінарні комісії з питань етики й авторського
права, де розглядаються конфліктні ситуації, які виникають між замовником і
архітектором, архітектором і громадськістю, між архітектором і підрядником, а
також між колегами в межах повноважень
Національної Спілки
архітекторів України.
Порушення Кодексу етики архітектором, в залежності від ступеня моральної шкоди, яка їм
завдано колегам-архітекторам, замовникам і користувачам об'єктів, громадянам,
підприємствам та установам, тягнуть за собою:

Попередження про неприпустимість порушень етичних норм;

Громадський осуд, яке офіційно висловлюється в професійних колах, письмове
повідомлення роботодавця, яке може супроводжуватися відповідною публікацією в
засобах масової інформації;

Виключення з членів Національної Спілки архітекторів України;

Позбавлення професійного сертифікату та виключення з Реєстру архітекторів
України.
Рішення про міру стягнення за порушення етичних норм приймається комісіями САУ з питань
авторського права та етики, а також державними і місцевими органами у справах
містобудування і архітектури з надання керівних органів Національної Спілки архітекторів
України та його місцевих територіальних осередків.
1. Загальні зобов'язання (обов'язки)
1.01. Архітектори повинні прагнути до безперервного поповнення та підвищення професійних знань і
навичок у сфері своєї професійної діяльності.
1.02. Архітектори повинні, там де це може мати місце, сприяти розвитку інших мистецтв, наукових і
технічних досягнень, особливо в будівельній галузі.
1.03. Робота архітектора над законами, нормативними документами, що стосуються умов
професійної діяльності, як на державному, так і на місцевому рівнях, повинна
виконуватися в умовах відкритості та колегіальності.
1.04. Архітектор повинен підвищувати якість професійних послуг, сприяти поширенню інформації і
виховання, пов'язані з своєї професії.
2. Обов'язки по відношенню до професії
2.01. Представником архітектурної професії є особа, яка, незалежно від суспільного становища,
посади здійснює архітектурну діяльність на законних підставах.
2.02. Архітектор повинен займатися професійною діяльністю чесно і сумлінно, віддаючи перевагу
пріоритету професії.
2.03. Архітектори зобов'язані всіма своїми діями прагнути до підтримки гідності і непохитності
ідеалів архітектурної професії та забезпечувати підтримку саме таких стандартів
поведінки їх співробітниками.
Ніякі
дії не повинні підривати довіру до них тих, на кого і з ким вони працюють, а
також для того, щоб громадськість була захищена від перекручування фактів,
шахрайства та навмисного обману.
2.04. Архітектор повинен уникати:
Публічної констатації позитивних якостей або недоліків архітектурних рішень до
офіційного оприлюднення автором (авторами) закінчених робіт (етапів робіт),
якщо він особисто не бере участі в роботі, а також надання дозволу на
використання свого імені для подібних оцінок;

Оприлюднення і оцінки роботи одним зі співавторів без згоди інших членів
авторського колективу.
2.05. Діями, що принижують гідність архітектора, є:
Скріплення власними підписами (печаткою) ескізів, креслень, моделей або
документів, які мають відношення до професійної діяльності, якщо вони не були
підготовлені ним, або при його безпосередній участі;

Виконання на вимогу замовника проектних робіт у скорочений термін, якщо це може
призвести до зниження якості роботи.
2.06. Архітектор
не повинен свідомо погоджуватися на виконання робіт з розцінками нижче офіційно
затверджених мінімальних розцінок, що може призвести до недобросовісної
конкуренції, демпінгового зниження вартості робіт, та погіршення якості
архітектурних рішень.
3. Обов'язки перед замовником
3.01. Архітектор
може приступити до виконання професійного замовлення тільки у випадку, коли він
може гарантувати надання всіх передбачених законодавством, нормативами і
контрактом послуг клієнту.
До
укладення контракту на виконання робіт архітектор повинен зважити, чи достатньо
в його розпорядженні навичок, знань і засобів для виконання цієї роботи і не
братися за роботу, якщо він не може її виконати.
3.02. Архітектор не може надавати замовнику роботу від імені іншої особи, а також надавати
замовнику роботу іншого архітектора від свого імені.
3.03. Архітектор не повинен вступати в договірні відносини із замовником, якщо йому відомо, що
при цьому порушуються законні права третіх осіб.
Якщо
про порушення прав третіх осіб стає відомим під час виконання робіт, архітектор
повинен їх призупинити до вирішення питань із замовником та особами, чиї
законні права можуть бути порушені, про що він повинен негайно повідомити
замовника.
3.04. Архітектор повинен уникати створення у замовника помилкової думки про свій рівень
компетентності, одночасно непохвально відгукуватися про творчі та інші
можливості своїх колег, у яких із замовником встановлені або можуть бути
встановлені ділові відносини.
3.05. Архітектори зобов'язані не погоджуватися на виконання професійних робіт, якщо не досягнуто
чіткої письмової домовленості із замовником щодо обсягу робіт, розподілу
відповідальності, розмір договірної ціни, за виконання робіт, умов припинення
або скасування договору.

3.06. Архітектор
повинен відмовитися від виконання професійних робіт, якщо вимоги замовника суперечать
чинному законодавству, будівельним кормів і вихідними даними на проектування,
переконанням і професійному гідності архітектора.
3.07. Архітектор повинен зберігати таємницю конфіденційної інформації, отриманої при виконанні
професійної діяльності, не повинен використовувати отриману інформацію для
нанесення шкоди замовнику та іншим особам.
Архітектор
може бути звільнений від збереження професійної таємниці за прямим письмовою
згодою замовника або відповідно до чинного законодавства.
3.08. Архітектор
зобов'язаний інформувати замовника про хід виконання робіт, тримати його в
курсі будь-яких питань, які можуть вплинути на якість або вартість виконуваних
робіт.
3.09. Архітектор
зобов'язаний інформувати замовника, власника, або підрядника про всі відомі йому
обставини, які можуть призвести до конфлікту інтересів.
Він повинен переконатися в тому, що конфлікт не ставить під загрозу законні
інтереси названих осіб і не перешкоджає виконанню обов'язків архітектора по
прийняттю неупереджених висновків щодо робіт, які виконуються іншими особами.
4. Особливості відносин архітектора з підрядником
4.01. Архітектор
повинен за будь-яких обставин зберігати свою професійну незалежність і уникати
випадків, коли інтереси підрядників входять у суперечність з його професійною
гідністю або суперечать інтересам замовника.

4.02. Архітектор-керівник
проектної організації, або архітектор, який працює за наймом, не може
представляти перед замовником інтереси підрядника або працювати одночасно в
підпорядкованому підприємстві.
Робота
архітекторів у комплексних проектно-будівельних підприємствах регулюється
відповідним законодавством.
4.03. У разі конфлікту з підрядником архітектор повинен своєчасно повідомити замовника
про сутність конфлікту, вступити в діалог з підрядником від імені замовника за
його дорученням з метою досягнення розумного компромісу.
5. Обов'язки та зобов'язання у відносинах з колегами
5.01. Архітектор
не може використовувати проти інших архітекторів своє службове становище, яке
може надавати переваги в отриманні замовлень і в питаннях авторських прав.
5.02. Архітектор,
який займає адміністративну посаду в державних органах виконавчої влади у
справах містобудування і архітектури, не має права безпосередньо або через
підприємства, до яких він ставиться як засновник, співзасновник, член дорадчої
ради, проводити розробку конкретних проектів на територіях його
адміністративного впливу, крім випадків,
обумовлених чинним
законодавством.
5.03. Архітектор бере на себе зобов'язання не використовувати ідею іншого архітектора без згоди
і наданих повноважень на таке використання від архітектора-автора таких ідей.
5.04. Архітектори зобов'язуються не пропонувати подарунки або не підкуповувати іншим чином осіб з
метою отримання замовлення чи посадового призначення.
При
призначенні на будь-яку посаду вони не будуть прикладати зусилля для
несправедливого зайняття місця іншого архітектора.
5.05. Архітектори зобов'язуються не приймати участь в архітектурних конкурсах, які не
відповідають положенню про проведення конкурсів і не підтримані або визначені
неприйнятими Міжнародним Союзом архітекторів або Спілкою архітекторів України
та його місцевими територіальними осередками.
5.06 Архітектори, які беруть участь в конкурсах, повинні уникати до прийняття
рішення журі будь-яких контактів з членами журі безпосередньо або через інших
осіб.

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2017